امروز: سه شنبه ۱۸-بهمن-۱۴۰۱ / الثلاثاء 17-رجب-1444 / Tuesday 2023-February-7

مناسبت روز
پیام روز :

زمزمه حضرت علی اکبر علیه السلام

زمزمه حضرت علی اکبر علیه السلام

زمزمه حضرت علی اکبر علیه السلام

علی جان.دلم را مبر ماه لیلا
برو سوی میدان تو آهسته بابا.علی جان

جوانم.به پشت سرت کن نگاهی
گل من.تو راهی این قتله گاهی

تازه جوانم اکبرم.علی جان علی جان علی جان
روح و روانم اکبرم.علی جان علی جان علی جان

واویلا.سرت واشد ازتیغ لشکر
گرفته گلوی تورا خون حنجر.واویلا

علی جان.برایم نمانده توانی
نخواهم.بدون تو این زندگانی

جوون بابا نفس بکش.واویلا واویلا واویلا
پاهاتو رو زمین نکش.واویلا واویلا واویلا

علی جان.بمیرم شدی اربا اربا
پراز پیکر توشده خاک صحرا.علی جان

ببین که.زمین خورده ام درکنارت
زهرسو.شده تیغ و نیزه نثارت

چشاتو واکن پسرم.علی جان علی جان علی جان
منو نگا کن پسرم.علی جان علی جان علی جان

ابوذر رییس میرزایی (بهار)

بازدیدها: ۳۸۴۳

نظر خود را بگذارید .