امروز: پنج شنبه ۱۰-فروردین-۱۴۰۲ / الخميس 09-رمضان-1444 / Thursday 2023-March-30

مناسبت روز
پیام روز :

زمزمه حضرت قاسم علیه السلام

زمزمه حضرت قاسم علیه السلام

زمزمه حضرت قاسم علیه السلام

عموجان.کجایی عزیز برادر
مرا کن صدا قاسمم بارآخر.عموجان

واویلا.زداغت ببین جان ندارم
واویلا.به روی تو سرمیگذارم

من مرثیه خوان توام.واویلا واویلا واویلا
زاین غصه گریان توام.واویلا واویلا واویلا

گل من.چه زیباشکوفاشدی تو
اجل شد عسل غرق احلی شدی تو.گل من

بمیرم.بریزد عسل ازدهانت
بمیرم.شکسته شده استخوانت

ای قاسمم جان برلبی.عموجان عموجان عموجان
به زیرسم مرکبی.عموجان عموجان عموجان

مکش پا.به روی زمین در بر من
مزن دست وپاپیش چشم ترمن. واویلا

عموجان.شده دیدنی قتله گاهت
میدونم.یتیمی تو شد گناهت

دین حسن گشته ادا.واویلا واویلا واویلا
آخرشدی حاجت روا.واویلا واویلا واویلا

ابوذر رییس میرزایی (بهار)

بازدیدها: ۳۰۰۹

نظر خود را بگذارید .