نماهنگ محرم

نماهنگ محرم

نماهنگ محرم ____________ بارون عاشقی میبارهاز تو چشام هواتو کردمیعنی میشه که این محرمآقا بیام دورت بگردم حسین حسین حسین یه ساله چش به راه این لحظه ی عاشق شدنماز بچگی یادم میاد آقا برات سینه زنمکه من حسینی شده ی دست امام حسنم نفس نفس هر نفسم حسین....حسین حسین هر تپشمتا عمر دارم میگم آقاهرچی بگی روی چشم خدارو شکر تو این مسیرمهمینه افتخارم ...

ادامه مطلب
در دسته: اشعار,پیمان امجدی (عبدالحیدر),محرم و صفر | نویسنده: امیر اکبری | نوشته شده در:چهارشنبه 30 مرداد 98 | بازدید: 8169 بار